مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» نقد نظریه نسبی گرائی جنسی

نقد نظریه نسبی گرائی جنسی

  1. همه جوامع در همه ارزش های جنسی اختلاف نظر ندارند، به عنوان مثال اکثر قریب به اتفاق جوامع بهترین و اخلاقی ترین راه ارضای غریزه جنسی را ازدواج رسمی و قانونی می دانند و یا همگان به ارزش حیا و عفت واقف هستند ، هر چند ممکن است در تعیین مصداق حیا و عفت با یکدیگر اختلافاتی داشته باشند
  2. وجود اختلاف در ارزش های اخلاقی ، منطقا دلالت بر درستی و حقانیت همه انها یا مبتنی نبودن انها بر واقعبات ندارد. همانطور که وجود اختلاف در نظریه های یک علم ، چنین دلالتی ندارد . یعنی نمیتوان اختلافات علمی و نظری را دلیل بر درستی همه ان نظریات دانست. در حالت اختلاف ، منطقا یکی از این دو حالت ممکن است رخ دهد : یا اینکه هیچ یک از انها درست نیست و نظریه درست نظریه دیگرست . و یا اینکه یکی از انها درست است و دیگر موارد نادرست.


» معانی اخلاق و نظریه نسبی گرائی جنسی


فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


در تور ایروان 1403؛ از کجاها دیدن کنیم؟ در تور ایروان 1403؛ از کجاها دیدن کنیم؟ مشاهده